Om benchmarkingen

För att hjälpa företag att se deras roll i landskapet av företag som lösnings-och innovationsutvecklare så har sex tillvägagångssätt utvecklats inom ramen för detta verktyg. Notera att fokus för benchmarkingen är på företag som levererar lösningar och som förser stöd för mänskliga behov, vilket är en dynamisk klimatinnovationsagenda, och inte enbart innovation för att minska de negativa effekterna, vilket är ett mer statiskt tillvägagångssätt. Det senare sättet dominerar fortfarande mycket av diskussionen i de flesta forum, där koncept så som ESG, CSR, netto noll, Science-Based (reduktions) mål dominerar. I denna benchmarking är det statiska synsättet utgångpunkten, alltså version 1.0, och fokus ligger på hur företag kan röra sig mot en dynamisk lösningsagenda där koncept så som green revenues, klimatopportunism för innovationer, handprint, nettopositiva utsläpp och måldriven innovation kan hittas.
Hållbarhet är ofta representerat av olika generationer som om det fanns evolutionära steg för företag. I verkligheten är förändring mycket mer komplex och det är svårt att hitta företag som rör sig från reduktionsmål och offsetting till att förse lösningar. Anledningen är att logiken kring en agenda som bygger på klimatrisk, där målet är noll och där tillvägagångssättet baseras på skuld eller att spara kostnader (som tillåter offsetting som idé att förbli acceptabel), är väldigt annorlunda jämför med en lösningsagenda. I en agenda som bygger på klimatlösningar tenderar inte bara aktörerna att vara annorlunda än vad det är nu, men även mål och resonemanget för att agera. Det finns exempel på ramverk som inkluderar inte stöd för hur man som aktör expanderar mot en lösningsagenda, men de flesta ramverk, så som CDP-rapportering eller science-based targets, även om rapporter som gör detta existerar.

Benchmarkingen på denna sida har fokus på leverantörer av lösningar, men inkluderar då det är relevant även aktörer som inte gör något hållbarhetsarbete eller de med endast en traditionell riskmotiverad klimatagenda baserad på ESG/CSR.

Företag kan vara på många olika positioner i matrisen, samt att olika delar av ett företag kan vara på olika positioner. Benchmarkingen är till för att ge generell guidning.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Med stöd från
Partners